Frézka F2  -  rok výroby 2005

Základ tvoří rám s pevným portálem.Osa Y jezdí na ložiscích po tyčích 25mm.Držák ložisek umožňuje jednoduché nastavení předpětí.Délka tyčí je 750mm a při tomto půměru a délce dochází již k citelnému vlivu pružnosti i při obrábění dřeva.
Portál - osa X je tvořena Al profilem s tyčeni 20mm. Profil má průřez 80x40mm a jeho tuhost ve středové části není dostatečná na obrábění kovu.Vozík jezdí opět po ložiscích.Osu X i Y pohání kuličkový šroub.
Osa Z jezdí opět po ložiscích na profilových tyčích.
Pohon tvoří trapézový šroub.Motory jsou 0.7 Nm, el. param.  4V/1.5A .Řídící jednotka je čtyřosá na bázi IO L297/298 se spínaným zdrojem 32V/6A.

Hlavní nedostatky tohoto řešení :
- nepodepřené tyče na Y
- pojezdy s ložisky (tyč se rychle vyválcuje)
- malý průřez portálu a z toho plynoucí malá tuhost

Klady :
- snadná vyrobitelnost
- nízká cena
Použití na dřevo a plasty, gravírování kovů