Frézka F3  -  rok výroby 2006

Model F3 je opět pevný portál s pojízdnou osou Y,ale konstrukce je pojata zcela jinak. Tělo frézky je z ocelových profilů 60x60mm , 70x70mm na základně a 80x80mm na sloupech. Jednotlivé díly jsou pečlivě opracovány k dosažení dokonalé rovnoběžnosti.Sestava základny je dostatečně tuhá a ve spojení s lineárním vedením tvoří dobrý základ stroje. Portál je tvořen z duralových desek a jezdí na čtyřech vedeních,která jsou po obou stranách sloupu.Šrouby jsou uvnitř sloupu. Tato konstrukce je z hlediska tuhosti skvělá.Nástroj se nachází v ose portálu a má minimální rameno na kterém mohou vznikat kmity. Nevýhodou této konstrukce je velká náročnost výroby jak z hlediska pracnosti,tak materiálu. Oproti klasické konstrukci je zde navíc jeden šroub,jeden motor a dva ks lin. vedení. Frézka zvládá jak hrubou práci, tak i rastr 0.3mm.
Motory jsou 0.7 Nm, el. param.  4V/1.5A .Řídící jednotka je čtyřosá na bázi IO L297/298 se spínaným zdrojem 35V/ 8A.